Krisztusban szeretett testvéreim !
   Ime a tavaszi imanap programja , amelyre szeretettel várunk csoportoddal, ismerőseiddel és minden érdeklődő, kereső  vagy rászorulóval.
   Hívhatsz betegeket, problémás embereket .  Találkozunk április 10.-én.
   Szeretettel várunk !
              A szervezők
     
     
 “ÉLET A LÉLEKBEN” plébániai imacsoportok találkozója
2010 április 10
 
Mottó:
"Hirdessétek az evangéliumot"
 Mk 16,15
 
 
   Program:
     
 

   9.00 Gyülekező
  9.30 Köszöntés, bemutatkozás
  9.50 Bevezető gondolatok + Tanúságtétel
10.20 Elmélkedés: “Itt vagyok, engem küldj. ” (Iz 6.8) (Ambrus István atya )
11.00 Dícsőítés,  tanúságtételek
12.00 Imaszolgálat
13.00 Ebéd a sajátból
14.00 Programismertetés, Dícsőítés
14.20 Elmélkedés : “ Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint“ (Zsid 5,6) (Sánta Pál plébános)
15.00 Isten irgalmasságának rózsafűzére
15.10 Tanúságtétel + ének
15.45 Szünet
16.00 Szentségimádás
17.00 Szentmise  “A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele“ (1 Kor 12,7)  (Tamás József püspök)
18.30 Búcsúzás
 

A program letölthető itt.

 

Copiright © 2009-2012

Észrevételek, javaslatok: web [at] eletalelekben.ro