Szentlélek litánia!

Örök Atya, felajánlom Neked az emberiség minden szenvedését, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt ami az egész napomat betölti. Egybekapcsolom a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével a Szeplőtelen Szűz Mária által az Isten dicsőségére, hogy Téged az emberek keressenek, megtaláljanak, szeressenek és a lelkek üdvösségére kitartóan imádkozzanak. Ámen.

Minden kérés után mondjuk:

Légy magasztalva és dicsőítve!

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen.

 1. Szentlélek Úr Isten, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk Veled kezdődjék.
 2. Szentlélek Úr Isten, szállj le fenséged trónjáról és készíts helyet a Te szolgád szívében.
 3. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és a Fiú tisztel, segíts állandóan az Isten jelenlétében élnem.
 4. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és Fiú tisztel, taníts meg az Atya Isten akarata szerint élnem.
 5. Szentlélek Úr Isten, aki az Isten Fia szívében székelsz, taníts meg megismerni és szeretni Téged.
 6. Szentlélek Úr Isten, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg Isten bizalmában odaadóan élnem!
 7. Szentlélek Úr Isten, aki a tüzes-nyelvek szimbólumában megjelentél, gyújtsd szívemben a szeretet lángját!
 8. Szentlélek Úr Isten, titkos fehér galamb, taníts meg szeretni a Szentírást!
 9. Szentlélek Úr Isten, akinek nincs arca, taníts meg helyesen imádkozni!
 10. Szentlélek Úr Isten, aki a próféták ajkával szólsz, taníts meg nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni!
 11. Szentlélek Úr Isten, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg okosan és türelmesen élni!
 12. Szentlélek Úr Isten, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg szerényen és alázatosan élni!
 13. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei megmérhetetlenek, taníts meg megérteni a szenvedés értékét!
 14. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei felbecsülhetetlenek, taníts meg helyesen kihasználni a drága időt!
 15. Szentlélek Úr Isten, meg nem szűnő szeretet, oltalmazz engem a gőgtől és a szeretetlenségtől!
 16. Szentlélek Úr Isten, taníts meg engem ellenállni a haszontalan gondolatoknak és a felesleges képzelődéseknek!
 17. Szentlélek Úr Isten, a kegyelmek osztogatója, taníts meg engem mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet!
 18. Szentlélek Úr Isten, akinek teljességéből mindannyian meríthetünk, taníts meg engem hallgatni és a kellő időben szólni!
 19. Szentlélek Úr Isten, örök Szeretet, taníts meg engem jó példát mutatni másoknak!
 20. Szentlélek Úr Isten, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
 21. Szentlélek Úr Isten, édes tanító, taníts meg engem helyesen bánni az emberekkel!
 22. Szentlélek Úr Isten, lelkek kedves tanítója, taníts meg, hogy ne ítélkezzem senki felett, és a sérelmeket ne emlegessem!
 23. Szentlélek Úr Isten, fény mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jó-cselekedeteket nem elhanyagolni!
 24. Szentlélek Úr Isten, nyomorultak atyja, add megismernem saját hibáimat!
 25. Szentlélek Úr Isten, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess éberséggel a tökéletességre!
 26. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából!
 27. Szentlélek Úr Isten, aki előtt nincs titok, segíts elmenekülnöm a sátán ármányai elől!
 28. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri az én jövőmet, a Te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
 29. Szentlélek Úr Isten, taníts meg engem az Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga, jó halállal haljak meg.
 30. Szentlélek Úr Isten, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre. Segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, nevedben dolgozzak és Veled imádkozzam.
  Ámen.

Jézus Krisztus jöjjön el közénk a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Ámen.

Az Atya ígéretei azoknak, akik legalább háromszor egy héten fogják imádkozni ezt az imát:

 1. Kiszabadítalak az ellenséged kezéből látható módon.
 2. Eltávolítom az akadályokat, amelyek tökéletességed útjában állnak.
 3. Még egy angyalt adok melléd, hogy sugallat által megóvjon a bűn kelepcéjétől.
 4. Kitartasz az erények útján.
 5. Jól megismered fogyatékosságaidat.
 6. Erőt kapsz, hogy megszabadulj a bűnös szokásaidtól.
 7. Megerősítem benned a hitet, reményt és szeretetet.
 8. Megszabadítlak anyagi gondjaidtól.
 9. Megadom, hogy családod kölcsönös szeretetben és egyetértésben éljen.
 10. Aki segíteni akar családjának, felebarátjának, ismerősének rossz szokásainak elhagyásában, fél évig minden nap imádkozza el ezt a litániát.

„Az Isten lélek, ezért, akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”
(Jn. 4,24)